Typy péče

Domácí hospic

Domácí hospic je komplexní péče o nemocného 24 hodin, 7 dní v týdnu v domácím prostředí. Péči zajištuje multiprofesní paliativní tým. I když se zdravotní stav nemocného zhorší, všechny potíže řeší sestra a lékař v domácím prostředí, není třeba ho převážet do nemocnice. Dojde-li k situaci, že nemocný a jeho okolí nemůžou z různých důvodů pokračovat v péči doma, nemocný může být přeložen (třeba i dočasně) do lůžkového hospice.

Domácí ošetřovatelská péče s hospicovými prvky

Domácí ošetřovatelská péče s hospicovými prvky je určena nemocným, jejichž léčbu dobře zajištuje doma praktický lékař či jiný lékař (např. onkolog, geriatr, neurolog). Nemocný tedy potřebuje jen péči zkušené zdravotní sestry. Při zhoršení zdravotního stavu se nemocný obrací na svého lékaře, na pohotovost či na rychlou záchrannou službu.

Ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti

Ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti je určena pro nemocné, kterým byla ukončena onkologická či jiná léčba a doporučena léčba paliativní či podpůrná. Mají nevyléčitelnou nemoc, která je bezprostředně neohrožuje na životě, alemůže přinášet různé potíže. Ty jim pomůže řešit lékař paliativní ambulance přímo u nich doma. Podmínkou je rozhodnutí ošetřujícího lékaře, že jejich nemocný potřebuje paliativní péči, a také kapacita ambulance.